Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2017/1682, 27. aprill 2017, tähelepanekutega, mis on Euroopa Ravimiameti 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa