Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985 , tieliikenteen valvontalaitteista