Kommissionens forordning (EØF) nr. 1561/86 af 22. maj 1986 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren udført i form af varer, som ikke henhører under bilag II til traktaten