Γραπτή ερώτηση E-5861/07 υποβολή: Robert Kilroy-Silk (NI) προς την Επιτροπή. Κράτηση του Abdullah al-Mansouri στο Ιράν