Mnenje komisije z dne 6. novembra 2012 o začasnih ukrepih, ki jih je sprejela nemška vlada v zvezi z lučmi za rešilne jopiče modela Asteria, ki jih je proizvedlo podjetje Sic Divisione Elettronica S.r.l. v Italijanski republiki Besedilo velja za EGP