Απόφαση «Επιστημονική συσκευή» — Άρνηση ατέλειας ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς