Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/42, annettu 17 päivänä tammikuuta 2020, asetuksen (EU) N:o 37/2010 muuttamisesta aineen bambermysiini luokittelemiseksi sen jäämien enimmäismäärän osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)