Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/561 av den 29 januari 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/127 vad gäller proteinkrav för tillskottsnäring (Text av betydelse för EES. )$