Regulamentul delegat (UE) 2018/561 al Comisiei din 29 ianuarie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/127 în ceea ce privește cerințele referitoare la proteine pentru formulele de continuare (Text cu relevanță pentru SEE. )$