Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/561, 29. jaanuar 2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/127 seoses jätkupiimasegu valgusisalduse nõuetega (EMPs kohaldatav tekst )$