Προειδοποίηση για πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για πρότυπα σχέδια δοκιμών/επιδείξεων με σκοπό την ανάπτυξη μιας κοινοτικής αγοράς υπηρεσιών πληροφόρησης