Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3527/84 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 1984 περί παύσεως της αλιείας της ζαγκέτας και του μπακαλιάρου μερλάν από πλοία με σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου