TITJUR Tiesas spriedums (piektā palāta) 2006. gada 15.jūnijā. # Eiropas Kopienu Komisija pret Austrijas Republiku. # Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 2001/19/EK - Diplomu, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu savstarpējā atzīšana - Vispārējās aprūpes māsa, zobārsts, veterinārārsts, vecmāte, arhitekts, farmaceits un ārsts - Netransponēšana noteiktajā termiņā. # Lieta C-262/05. Komisija/Austrija