Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης των νήσων Φερόε, αφετέρου, σχετικά με την αλιεία του σολομού στα ύδατα των νήσων Φερόε