Γραπτή ερώτηση αριθ. 689/88 των κ.κ. Jakob von Uexküll και Egbert Nitsch προς την Επιτροπή Θέμα: Διακρίσεις σε βάρος επισήμων κοινοτικών γλωσσών στη Μεγάλη Βρετανία