Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3366/82 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1982 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων οι οποίες προσθέτονται κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων