Προκήρυξη διαγωνισμού COM/Α/326 (διοικητικοί υπάλληλοι — τομέας γεωπονίας)