Γραπτή ερώτηση αριθ. 939/83 του Λόρδου O’Hagan προς την Επιτροπή Θέμα: Ζωοτροφές