Γραπτή ερώτηση αριθ. 950/83 της κ. Ann Clwyd προς την Επιτροπή Θέμα: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 1981, στην Υπόθεση 175/80 (Tither κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)