Γραπτή ερώτηση αριθ. 1774/87 του κ. Gordon Adam προς την Επιτροπή Θέμα: Μελισσοκομία