Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή σε κοινοτικό επίπεδο της κύριας φάσης του στρατηγικού προγράμματος για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας SΡRΙΝΤ (1989-1993)