Συμφωνία υπό μορφήν εγκεκριμένου πρακτικού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Σουηδίας για τα μήλα και τα αχλάδια, που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων βάσει του άρθρου ΧΧVΙΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου