Cauzele conexate C-404/15 și C-659/15 PPU: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 5 aprilie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Germania) – Pál Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU) (Trimitere preliminară – Cooperare polițienească și judiciară în materie penală – Decizia-cadru 2002/584/JAI – Mandat european de arestare – Motive de refuz al executării – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 4 – Interzicerea tratamentelor inumane sau degradante – Condiții de detenție în statul membru emitent)