Γραπτή ερώτηση E-3868/09 υποβολή: Corien Wortmann-Kool (PPE) προς την Επιτροπή. Φορτηγά ecocombi