Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1135/83 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 1983 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της