Επιτροπή κατά Ελλάδας Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Mancini της 24ης Μαΐου 1988. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας. # Παράβαση - Μη εκτέλεση αποφάσεως που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 90, παράγραφος 3. # Υπόθεση 226/87. TITJUR