Cauza C-25/19: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 27 februarie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Sąd Okręgowy w Poznaniu – Polonia) – Corporis sp. z o.o./Gefion Insurance A/S [Trimitere preliminară – Directiva 2009/138/CE – Reprezentarea unei întreprinderi de asigurare generală – Reprezentant domiciliat pe teritoriul național – Notificarea sau comunicarea actelor – Primirea actului de sesizare a instanței – Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 – Inaplicabilitate]