Asia C-25/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 27.2.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Okręgowy w Poznaniu – Puola) – Corporis sp. z o.o. v. Gefion Insurance A/S (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2009/138/EY – Vahinkovakuutusyrityksen edustaminen – Edustaja, jolla on kotipaikka kyseisen jäsenvaltion alueella – Asiakirjojen tiedoksianto – Haasteen vastaanottaminen – Asetusta (EY) N:o 1393/2007 – ei sovelleta)