Kohtuasi C-25/19: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 27. veebruari 2020. aasta otsus (Sąd Okręgowy w Poznaniu eelotsusetaotlus – Poola) – Corporis sp. z o.o. versus Gefion Insurance A/S (Eelotsusetaotlus – Direktiiv 2009/138/EÜ – Kahjukindlustusandja esindamine – Esindaja, kes elab või asub liikmesriigi territooriumil – Dokumentide kättetoimetamine – Menetluse algatamist käsitleva dokumendi vastuvõtmine – Määrus (EÜ) nr 1393/2007 – Kohaldamatus)