Věc C-25/19: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 27. února 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Okręgowy w Poznaniu- Polsko) – Corporis sp. z o.o. v. Gefion Insurance A/S („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2009/138/ES – Zastupování neživotní pojišťovny – Zástupce se sídlem nebo bydlištěm na vnitrostátním území – Doručování písemností – Přijetí návrhu na zahájení řízení – Nařízení (ES) č. 1393/2007 – Nepoužitelnost“)