Γραπτή ερώτηση E-2837/04 υποβολή: Josu Ortuondo Larrea (ALDE) προς την Επιτροπή. Οικονομικοί πόροι ανά κάτοικο κατά την περίοδο προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων 2007 - 2013