Απόφαση (ΕΕ) 2020/2076 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2020 για τον διορισμό δύο αναπληρωματικών μελών, έπειτα από πρόταση της Ιταλικής Δημοκρατίας, στην Επιτροπή των Περιφερειών