Συνοπτικά πρακτικά της Παρασκευής, 11 Οκτωβρίου 1985