ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 1969/98 του Inigo MENDEZ DE VIGO προς την Επ τροπή. Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στο χώρο της Σύμβασης του Σένγκεν