Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen om handelsmæssigt og økonomisk samarbejde mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Indien