Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2645/84 της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1984 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της