Πρόταση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ.) του Συμβουλίου περί καθορισμού, στον τομέα του λυκίσκου, του ύψους της ενισχύσεως στους παραγωγούς για τη συγκομιδή του 1986 και περί προβλέψεως ειδικών μέτρων υπέρ ορισμένων περιοχών παραγωγής