Rozhodnutí Komise (EU) 2020/1814 ze dne 28. června 2019 o státní podpoře SA.33846 – (2015/C) (ex 2014/NN) (ex 2011/CP), kterou poskytlo Finsko společnosti Helsingin Bussiliikenne Oy (oznámeno pod číslem C(2019)3152) (Pouze finské a švédské znění je závazné) (Text s významem pro EHP)