Γραπτή ερώτηση αριθ. 371/85 του κ. Ernest Glinne προς την Επιτροπή Θέμα: Απαγόρευση εμπορίας «φυσικής» ορμόνης