Γραπτή ερώτηση αριθ. 828/81 της κας Lián προς την Επιτροπή Θέμα: Επιστολή που απηύθυνε η Επιτροπή στη βελγική κυβέρνηση την 23η Ιουλίου 1981