Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4138/87 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των όρων υπαγωγής της πατάτας, του γλυκού καλαμποκιού, ορισμένων σιτηρών και ορισμένων ελαιούχων σπόρων και καρπών σε ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς κατά την εισαγωγή, λόγω του προορισμού τους για σπορά