Γραπτή ερώτηση αριθ. 2444/88 της κ. Simone Veil προς την Επιτροπή Θέμα: Euroloto