Γραπτή ερώτηση αριθ. 1657/86 της κ. Anne-Josée André προς την Επιτροπή Θέμα: Το πόσιμο νερό στην Ισπανία