Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1250/79 της Επιτροπής της 26ης Ιουνίου 1979 περί καθορισμού των εξισωτικών εισφορών στον τομέα των σπόρων προς σπορά