Γραπτή ερώτηση αριθ. 2141/87 του Λόρδου O’Hagan προς την Επιτροπή Θέμα: Η καταστροφή των τροπικών δασών