Förhandsanmälan av ett samriskföretag (Ärende nr IV/E-2/36.949)