Kommissionens henstilling nr. 812/78/EKSF af 21. april 1978 om forlængelse af de midlertidige antidumpingsforanstaltninger, i forbindelse med indførsel af stålprodukter med oprindelse i Polen og Spanien