C-501/04. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2007. július 18-i ítélete – Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés – Az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítás és életbiztosítás – 92/49/EGK és 2002/83/EK irányelvek – Portfolió-átruházás – Felmondási jog – Elfogadhatóság)