Sag C-501/04: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 18. juli 2007 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Kongeriget Spanien (Traktatbrud — direkte forsikringsvirksomhed bortset fra livsforsikring samt direkte livsforsikring — direktiv 92/49/EØF og 2002/83/EF — porteføljeoverdragelse — mulighed for opsigelse — formaliteten)