Věc C-501/04: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. července 2007 – Komise Evropských společenství v. Španělské království (Nesplnění povinnosti státem — Přímé pojištění jiné než životní pojištění a přímé životní pojištění — Směrnice 92/49/EHS a 2002/83/ES — Převod portfolia — Možnost výpovědi — Přípustnost)